ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ: БАЧИТИ СВІТ ІНШИМ

Інститут високих технологій (ІВТ), Институт высоких технологийВ основі створення у 2009 році Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка лежить ідея фундаментального міждисциплінарного підходу для підготовки науковців нового покоління.

Інститут високих технологій (ІВТ) Київського національного університету імені Тараса Шевченка  має статус, рівний факультету університету, і готує бакалаврів за чотирма напрямками підготовки: фізика, прикладна фізика (з поглибленим вивченням хімії та біології), хімія (з поглибленим вивченням біології і посиленою фізико-математичною складовою) і біологія (з поглибленим вивченням хімії і посиленою фізико-математичною складовою), а також магістрів за спеціальністю “високі технології”. Перший набір до магістратури ІВТ відбувся в 2010, а перший набір до бакалаврату в 2014 році.

Навчання в інституті є безкоштовним (за умови проходження за конкурсом на місця держзамовлення). Студентам, що успішно навчаються, виплачується стипендія. Як правило, всі студенти, що цього потребують, забезпечуються гуртожитком.

Приблизно 15-20% випускників ІВТ працюють або продовжують освіту в закордонних дослідницьких установах, з якими інститут веде наукове співробітництво, ще біля 20% вступають до аспірантури, решта працюють в українських і закордонних фірмах фізичного, хіміко-технологічного, біотехнологічного,  а також IT-профілю. 

Серед викладачів ІВТ 14 докторів і 18 кандидатів наук, три члена-кореспондента НАН України, сім лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки. Більшість наших викладачів є активно працюючими дослідниками світового рівня, з досвідом роботи і викладання в закордонних наукових установах, четверо професорів ІВТ входять до топ-100 найцитованіших вчених України.

Аспірантура і докторантура

ІВТ забезпечує підготовку спеціалістів найвищої кваліфікації для отримання наукового ступеня кандидата і доктора наук. Спеціальності, за якими проводиться набір в аспірантуру: фізика напівпровідників і діелектриків, органічна хімія, молекулярна біологія, біофізика, біотехнологія та інші.

ЩО НАС ВИРІЗНЯЄ:

Міждисциплінарний підхід

Умовність поділу природничих наук стає особливо помітною, коли йдеться про сучасні технології. Біосенсори, метаматеріали, електронні аналізатори речовин, наночастинки в медицині, пошук нових лікарських засобів, моделювання роботи білків – розробка таких наукових чудес вимагає виходу за традиційні рамки спеціальності фізика, хіміка чи біолога. Наша мета – підготовка спеціалістів з розширеним кругозором, за рахунок доповнення традиційної профільної освіти з обраної спеціальності знаннями із суміжних природничих наук. Базову освіту за обраною спеціальністю наші студенти-бакалаври отримують на профільних факультетах, викладачі ж ІВТ забезпечують міждисциплінарну складову, а також необхідну математичну підготовку. 

Дослідження світового рівня

ІВТмає тісні партнерські стосунки з інститутами НАН України (Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова, Інститут молекулярної біології та генетики, Інститут неорганічної хімії), з вітчизняними компаніями високотехнологічного профілю (Укроргсинтез, Enamine), а також з закордонними дослідницькими установами (INSA de Lyon, Karlsruhe Institute of Technology, Cambridge University). Чимало співробітників ІВТ є добре відомими у світі дослідниками, мають багаторічний досвід наукової і викладацької роботи за кордоном, їх роботи відзначені престижними вітчизняними та міжнародними преміями. Виконуючи бакалаврські або магістерські кваліфікаційні роботи, студенти мають змогу долучатися до досліджень на передньому краї сучасної науки, стажуватися в закордонних наукових центрах. 

Орієнтація на студента

Невеликі академічні групи (10-15 студентів), неформальні зустрічі студентів з керівництвом інституту, індивідуальні навчальні плани, факультативні заняття на прохання студентів, допомога у працевлаштуванні – все це наша повсякденна практика, що максимально сприяє індивідуальному підходу до навчання. Приблизно п'ята частина наших випускників продовжує навчання за кордоном в рамках міжнародних програм, ще стільки ж вступають до аспірантури в Україні. 

Збір матеріалів
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov