Інформація для абітурієнтів - вступників в магістратуру ІВТ

З 1 вересня 2010 року Київський національний університет відкрив магістратуру за спеціальністю "Високі технології".  

Освітньо-кваліфікаційний рівень: "Магістр"

Термін навчання: 2 роки

Навчання у магістратурі проводиться за рахунок бюджетного фінансування - ліцензований обсяг 75 місць і є безкоштовним для громадян України, що вперше здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр".  Набір до магістратури проводиться на конкурсній основі. Всі студенти, за наявності місць, забезпечуються гуртожитком.

Головна мета Інституту високих технологій - створення цілісної системи підготовки та перепідготовки висококваліфікованих кадрів у галузі високих технологій, науковців, здатних розв'язувати найактуальніші проблеми сучасних природничих наук, проводити наукові дослідження, що вимагають глибоких фундаментальних міждисциплінарних знань, творчого мислення, навичок роботи на сучасному дослідницькому обладнанні та впроваджувати результати досліджень у створення нових конкурентноздатних наукомістких технологій.

Основу професорсько-викладацького складу Інституту високих технологій складають досвідчені професори і викладачі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. До читання лекцій в Інституті високих технологій також залучаються провідні науковці, що працюють в найактуальніших природничих наукових напрямках Інститутів НАН України.

Під час навчання в першому семестрі першого курсу магістратури основна увага в навчальному плані приділятиметься розширенню базової освітньої підготовки.

Студенти, що отримали базову освіту за напрямком Фізика та Прикладна фізика будуть вивчати курси з Загальної хімії та Загальної біології. Студенти, що мають базову освіту за напрямками Хімія та Біологія, будуть вивчати курси з Загальної фізики та покращувати підготовку в галузі Вищої Математики та Інформатики.

Студентами-магістрами ІВТ можуть стати випускники бакалаврату ІВТ або інших природничих і інформаційно-математичних факультетів (фізики, радіофізики, хіміки, біологи, математики, кібернетики, комп’ютерні, програмні або системні інженери та ін.).

Спеціальність підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «МАГІСТР»:

  • 10.102 Високі технології (Хімія та наноматеріали);
  • 10.105 Високі технології (прикладна фізика та наноматеріали); 
  • 16.162 Високі технології (біотехнологія).
Фахові випробування:
  • спеціальність
  • іноземна мова

В другому та третьому семестрі основна увага в навчальному плані приділяється фундаментальній та професійній підготовці студентів в найактуальніших напрямках розвитку сучасної науки та технологій. В Інституті створені всі необхідні умови для навчання та проведення наукових досліджень - забезпечуються доступ до науково-технічної літератури, сучасної обчислювальної техніки, новітнього дослідницького обладнання, ефективна взаємодія з провідними науковими колективами в Україні та за кордоном, створюються умови для стажування студентів у провідних наукових центрах.

Студентам пропонується самим обирати курси, які б вони хотіли прослухати (до 25% від загального обсягу передбаченого навчальним планом).

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov