Інформація для абітурієнтів - вступників у бакалавратуру ІВТ

 
Інститут високих технологій було засновано 1 липня 2009 р. Основними завданнями ІВТ є: створення цілісної системи підготовки та перепідготовки висококваліфікованих дослідників нової генерації у галузі високих технологій. Випускники ІВТ здатні розв'язувати проблеми сучасних природничих наук; проводити наукові дослідження, які вимагають глибоких фундаментальних міждисциплінарних знань, творчого мислення, навичок роботи на найсучаснішому дослідницькому та технологічному обладнанні; впроваджувати результати своїх досліджень у високотехнологічні галузі; проводити спільно з провідними університетами і лабораторіями світу, інститутами НАН України наукові дослідження з фізики, хімії, біології та відповідних високих технологій.
 
Головна мета: підготовка висококваліфікованого спеціаліста в галузі високих технологій, що займається науковими дослідженнями на стику природничих наук (біологія, фізика, хімія), розробкою та впровадженням наукоємних технологій у сферах наукової діяльності та виробництві.
 
Бакалавратура
 
Після вступу до інституту студенти вивчають предмети з вибраної ними при вступі базової спеціальності, а також замість вузької спеціалізації отримують фундаментальні міждисциплінарні знання. Студенти, що навчаються за базовим напрямком “фізика” і “прикладна фізика” поглиблено опановують хімічні і біологічні науки; студенти, що навчаються за базовим напрямком “хімія”  –  фізико-математичні та біологічні науки; студенти, що навчаються за базовим напрямком “біологія” фізико-математичні та хімічні науки. Нормативні базові курси викладаються згідно відповідних програм фізичного, радіофізичного, хімічного факультетів і ННЦ “Інститут біології”. Міждисциплінарні курси читаються викладачами ІВТ.
 
Практика: студенти ІВТ проходять практику на сучасному обладнанні в лабораторіях Київського національного університету імені Тараса Шевченка, у провідних науково-дослідних інститутах НАН України, на підприємствах та фірмах відповідного профілю України та за її межами.
 
Викладачі: лекції, семінарські заняття, лабораторні роботи для студентів ІВТ проводять доктори та кандидати наук зі значним досвідом викладацької роботи в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, зарубіжних університетах, наукових установах Національної академії наук України та з практичним виробничим досвідом.
 
Підготовка фахівців в Інституті високих технологій здійснюється на денній формі навчання за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями — БАКАЛАВР та МАГІСТР.
 
Напрями підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем “БАКАЛАВР”:
 • 09.091 — Біологія (високі технології);
 • 10.102 — Хімія (високі технології);
 • 10.104 — Фізика (високі технології) ;
 • 10.105 — Прикладна фізика (високі технології).
Спеціальність підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем “МАГІСТР”:
 • 10.102 Високі технології (Хімія та наноматеріали);
 • 10.105 Високі технології (прикладна фізика та наноматеріали); 
 • 16.162 Високі технології (біотехнологія).
 
Термін навчання:
“Бакалавр”: денна — 4 роки
“Магістр”: денна — 2 роки
 
Форма навчання - держзамовлення
Можливе також навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб на контрактній основі.

Навчання проводиться за рахунок бюджетного фінансування і є безкоштовним для громадян України, що вперше здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень. Набір проводиться на конкурсній основі.

 

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів) та їх ваговий коефіцієнт для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Денна форма навчання

Прикладна фізика  (високі технології)

Українська мова та література

125

25%

Фізика

140

40%

Математика  або хімія

125

25%

Фізика (високі технології)

Українська мова та література

120

25%

Фізика

140

40%

Математика або хімія

120

25%

Хімія (високі технології)

Українська мова та література

124

25%

Хімія

160

40%

Математика або біологія

124

25%

Біологія (високі технології)

Українська мова та література

125

25%

Біологія

140

40%

Хімія або математика

125

25%

 
 
 
 
ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ВСТУПНИК ПОДАЄ:
 • заяву встановленого зразка;
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти та інформаційну картку до нього (для осіб, що вступають на основі повної загальної середньої освіти) згідно обраного напряму;
 • шість однакових фотокарток розміром 3х4 см;
 • ідентифікаційний номер;
 • паспорт громадянина України (свідоцтво про народження — для осіб, які за віком не мають паспорта);
 • військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці). 
 
Оригінали довідок про наявність пільг подаються особисто.
 
 
Проживання: всі студенти ІВТ (як правило) забезпечуються гуртожитком на території студмістечка за 5-7 хвилин неспішної ходи до лекційних аудиторій.
 
 
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov