Кафедра молекулярної біотехнології та біоінформатики

 

    Загальними напрямками роботи кафедри молекулярної біотехнології та біоінформатики є дослідження фізико-хімічних механізмів функціонування живого на різних рівнях організації, структурних механізмів взаємодії біополімерів між собою та з низькомолекулярними речовинами, впливу фізико-хімічних факторів на клітинний метаболізм, in silico дизайн нових сполук з високою активністю щодо заданих молекулярних мішеней та розробка високоафінних біосенсорів нового покоління.

 
Серед досліджень, що проводяться на кафедрі, слід зазначити наступні:

  • пошук універсальних фізико-хімічних основ специфічності взаємодії між компонентами нуклеопротеїдних комплексів і встановлення ролі прототоропної таутомерії і конформаційної мінливості компонентів нуклеїнових кислот та перенесення протону в елементарних актах білково-нуклеїнового та нуклеїново-нуклеїнового впізнавання;
  • удосконалення і застосування методів молекулярної динаміки для відтворення структури і поведінки білків та білкових комплексів.
 
   
   Структурний аналіз висококонсервативних білків та дослідження їх специфічної афінності. Класична (аналіз послідовностей) та структурна (аналіз особливостей структури і поведінки) біоінформатика різних типів нуклеотид-зв'язуючих білків.  

  Дослідження екзон-інтронної архітектури генів, що кодують нуклеотид-зв'язуючі білки; білкова інженерія, структурна біоінформатика АРСаз. Дослідження молекулярних механізмів дії аміноацил-тРНК синтетаз (APC) вищих еукаріотів та ролі функціональної динаміки в процесах білково-нуклеїнового впізнавання.

 
 

  Розробка та застосування методів білкової інженерії, спрямованих на конструювання нових білків із зміненими та унікальними властивостями;розробка науково-технологічних засад створення новітніх біоаналітичних систем (біосенсорів) на основі електрохімічних та оптичних перетворювачів і біологічного матеріалу як чутливих елементів.

 
 
    Вивчення молекулярних основ взаємодії ферментів із субстратами та інгібіторами за допомогою електрохімічних сенсорів. Проведення досліджень взаємодії іммобілізованих ферментів із субстратами та інгібіторами та визначення основних кінетичних характеристик ферментів.
 
    Дослідження проводяться у співробітництві з науковцями  США, Канади та ін.

   Кафедра забезпечує викладання курсів: молекулярна та квантова біофізика, молекулярна біологія, біоінформатика, біомолекулярна електроніка, вибрані розділи загальної біології та цитології, природні сполуки і біомолекули, сучасні біотехнології та клітинні технології, біомедичні технології та інші.

Лабораторія хіміко-біологічних методів дослідження матеріалів

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov