Кафедра супрамолекулярної хімії

Кафедра супрамолекулярної хімії

Кафедра забезпечує викладання основ хімічних наук (загальної та неорганічної хімії, квантової хімії, фізичної та аналітичної хімії, хімії високомолекулярних сполук, колоїдної та органічної хімії), а також курсів, присвячених галузям знань на перетині хімії, фізики, матеріалознавства, біології, комп'ютерних технологій.

Серед викладачів кафедри є і досвідчені лектори з великим стажем викладацької діяльності, і молоді вчені, що активно працюють в галузі супрамолекулярної хімії, медичної хімії, матеріалознавства, нанотехнологій. Навчально-допоміжний персонал кафедри, що складається з досвідчених фахівців, забезпечує проведення лабораторних робіт, присвячених як основам хімії та простим лабораторним операціям, так і сучасним технологічним досягненням в галузі тонкого синтезу хімічних речовин, методів дослідження їх складу та будови.

Наукова робота на кафедрі проводиться за напрямками, які є актуальними і вимагають поєднання знань та вмінь у різних галузях природничих наук. Зокрема, це дослідження супрамолекулярних асоціатів та структур сучасними фізичними методами; розробка технологій отримання хімічних речовин з метою пошуку нових лікарських засобів; фотоніка органічних молекул; отримання модифікованих пептидів та дослідження їх поведінки в моделях біологічних об'єктів, пошук нових багатофункціональних матеріалів, комп'ютерні розрахунки біологічної активності.

Наукові досягнення викладачів та співробітників кафедри опубліковані в найпрестижніших журналах та періодичних виданнях, які мають високий рейтинг цитування. Студенти приймають активну участь в сучасних наукових дослідженнях і є повноцінними авторами наукових публікацій. Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки з установами НАН України, зарубіжними університетами та науковими центрами у Великобританії, Німеччині.

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov