Кафедра теоретичних основ високих технологій

 

Кафедра забезпечує підготовку студентів з математики, загальної та теоретичної фізики, і комп'ютерних технологій.  На даний момент кафедра пропонує такі курси з циклу підготовки магістрів:

 • Вибрані розділи загальної та квантової фізики (для біологів та хіміків);
 • Вибрані розділи вищої математики та інформаційних технологій (для біологів та хіміків);
 • Фізика низьковимірних систем;
 • Cинергетика;
 • Високопродуктивні обчислення;
 • Фізичні методи аналізу колективних збуджень в конденсованих та низьковимірних системах;
 • Сучасний магнетизм: від основ до нанодинаміки.
 • Факультатив з вибраних розділів фізики ("фізика з олівцем та комп'ютером").
 • Сучасна наноплазмоніка
 • Нестандартні методи сучасної спектроскопії нано-об'єктів фізики, хімії та біології

Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки з Інститутом фізики напівпровідників, Інститутом магнетизму, та Інститутом теоретичної фізики НАН України, а також із закордонними університетами та науковими центрами. Всі викладачі кафедри є активно працюючими дослідниками з досвідом викладання і наукової роботи в закордонних університетах, мають високий рейтинг цитування.

Основні напрямки наукової роботи на кафедрі:

Найвагоміші досягнення працівників кафедри за останні роки:

 • побудовано теорію нелінійної взаємодії ван-дер-Ваальса між наночастинками різної форми та розмірів, в рамках якої запропоновано механізм каталізу хімічних реакцій поблизу металевих наночастинок (гетерогенний нанокаталіз);
 • передбачений і експериментально підтверджений ефект антивірусної активності діелектричних та металічних наночастинок (спільно з інститутами мікробіології та вірусології і фізики напівпровідників ім.Лашкарьова НАН України), запропонований механізм, що пояснює пригнічення активності вірусу;
 • побудована теорія взаємодії електромагнітного випромінювання з шарувато неоднорідними планарними системами;
 • побудована теорія хіральних фаз в одновимірних фрустрованих квантових магнетиках;
 • розроблені методи опису низькоенергетичної динаміки і квантових фазових переходів у магнетиках із сильною негайзенбергівською обмінною взаємодією;
 • з'ясовано умови стійкості низьковимірних багатокомпонентних бозонних систем.
Міжнародна співпраця:
Зарубіжні партнери Тема, контактна особа
ефекти ближнього поля в метаматеріалах (В.З.Лозовський)
фізика ближнього поля (В.З.Лозовський)
оптичні властивості нанокомпозитів (В.З.Лозовський)
динаміка магнітних вихорів (Д.Д.Шека)
надхолодні спінорні атомні системи (О.К.Колежук)
фізика низьковимірних магнітних матеріалів (О.К.Колежук)

 

 

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov