Приклади білетів для вступників до ІВТ

Приклади вступних білетів з прикладної математики:
 
Білет № 0
 1. Градiєнт, дивiргенцiя i вихор векторного поля.
 2. Критерiй сумiсностi системи лiнiйних рiвнянь.
 3. Аксiоматичне означення ймовiрностей. Формула повної ймовiрностi та формула Байеса.
Білет № 0
 1. Методи чисельного iнтегрування.
 2. Власнi вектори та власнi числа лiнiйних операторiв.
 3. Випадковi величини. Властивостi функцiй розподiлу.
Приклади вступних білетів з хімії:
 
Білет № 0
 1. Основні типи хімічного зв'язку та його характеристики
 2. Реакції електрофільного заміщення в ароматичних сполуках, механізм
 3. Задача
Нижче наведено два шляхи синтезу з фенолу речовини Х, яка обумовлює смак та запах малини. Відомо, що перманганатом калію Х окиснюється до n-гідроксибензойої кислоти та дає позитивну йодоформну пробу. У сильнолужному розчині Х реагує з СО2 з утворенням речовини Y, яка в свою чергу взаємодіє з борною кислотою з утворенням сильної кислоти Z, молекули якої хіральні.
 
1. Встановіть будову Х та розшифруйте схему синтезу.
2. Наведіть схеми усіх згаданий перетворень.
3. Поясніть, чому Z – сильна кислота і чому вона хіральна.
 
Приклади вступних білетів з біології:
 
Білет № 0
 1. Структура та функції білків.
 2. Загальний план будови еукаріотичної клітини.
 3. Особливості онтогенезу тварин.
 4. Видоутворення. Популяція як форма існування виду.
 
Білет № 0
 1. Нуклеїнові кислоти, структура і функції
 2. Біофізичні механізми збудження.
 3. Тканини людини і тварин.
 4. Принципи сучасної систематики та філогенії  живих організмів.
Приклади вступних білетів з фізики:
 
Білет № 0
 1. Закони збереження в фізиці.
 2. Феромагнетики, діамагнетики, парамагнетики.
Білет № 0
 1. Рівняння Максвелла.
 2. Сучасні методи дослідження твердого тіла
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov