Вступне слово в. о. директора ІВТ

Ільченко Володимир Васильович

В. о. директора Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор, д. ф-м. наук

В сучасних умовах чітко визначається тенденція збільшення частки наукоємної технології в науці та в промисловості. Дедалі частіше яскраві досягнення в природничих науках (і  фундаментальних, і  прикладних) з’являються під час вивчення об’єктів з обмеженою кількістю атомів або молекул (нанофізика, наноелектроніка, нанохімія, молекулярна біологія тощо). На такому рівні все істотнішим стає взаємопроникнення різних природничих наук. Вивчення природи живого на сучасному рівні взагалі неможливе без одночасного глибокого розуміння

фізичних, хімічних, біологічних та кібернетичних взаємодій та процесів, які відбуваються в ній. Саме закони згаданих взаємодій лягли в основу створення природної технології.

Природна технологія – це найвища технологія, яка в реальних атмосферних умовах при кімнатних температурах створює все: від нескладних рослин та організмів до людини з її унікальним живим комп’ютером, за допомогою якого обробляється складна інформація від великої кількості нанодатчиків та видається команда на відповідні дії.

Зрозуміло, що сучасний дослідник повинен оволодівати фундаментальними міждисциплінарними знаннями для того, щоб пройти шлях від володіння конкретними штучними технологіями до опанування інтегральних природних технологій. Така ідея є основною в підготовці магістрів з високих технологій і бакалаврів за напрямами: фізика та прикладна фізика з поглибленим вивченням хімічних і біологічних наук; хімія, біологія з поглибленим вивченням фізико-математичних наук. Комп’ютерні технології займають чільне місце у програмі підготовки студентів ІВТ всіх напрямів.

Невід’ємною частиною навчального плану є наукова робота студентів в лабораторіях інституту, факультетах університету, інститутах НАН України, інститутах зарубіжних університетів-партнерів, з якими укладені договори про спільну наукову-педагогічну діяльність. Це дає можливість студентам на практиці знайомитися з елементами високих технологій, опановувати необхідні навички та відчувати себе учасником подій на передньому краї сучасної науки та технології.

 

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov