Новини за всі роки : Вчена рада ІВТ

3-10-2014
Шановні колеги!
У середу, 8 жовтня 2014 року,  у приміщенні Радіофізичного факультету
університету (вул. Глушкова, 4г), в аудиторії 24, відбудеться
засідання Вченої ради Інституту високих технологій та збори трудового колективу.
Початок засідання о 14 год. 30 хв.
10-09-2014
Шановні колеги!
У понеділок, 15 вересня 2014 року,  у приміщенні Радіофізичного факультету
(м.Київ, вул. Глушкова, 4г), в аудиторії 38, відбудеться
засідання Вченої ради Інституту високих технологій.
Початок засідання о 14 год. 30 хв.
 
Порядок денний:
1. Інформація про прийом студентів на перший курс магістратури та бакалаврату.
8-04-2014
В понеділок, 14 квітня 2014 року, у приміщенні Радіофізичного факультету університету (м.Київ, вул. Глушкова, 4г), в аудиторії 37, відбудеться засідання Вченої ради Інституту високих технологій. Початок засідання о 14 год. 30 хв. 
6-03-2013

Порядок денний:

1. Про забезпеченість методичного процесу науково-методичною літературою. Нипорко О.Ю.

2. Затвердження звітів аспірантів інституту за перше півріччя навчального року. Затвердження додаткових програм кандидатських іспитів. Затвердження програм курсів лекцій для аспірантів. Заступник директора з наукової роботи Комаров І.В.

див. далі повний порядок денний

6-01-2013

1. Про підсумки зимової екзаменаційної сесії. Заступник директора з навчальної роботи Ільченко В.В., Шкавро°А.Г.

2.  Аналіз першого працевлаштування випускників ІВТ Голова навч.-метод. комісії, Грабчук Г.П.

3. Вдосконалення навчального плану та про читання лекцій іноземними мовами. Виконання та пропозиції на майбутнє Зав. кафедрами

4. Поточні справи

23-12-2012

1.Про поточні результати екзаменаційної сесії та виховну роботу в інституті. Нипорко О.Ю., кандидат біол. наук, доцент

2. Про підготовку інституту до набору в аспірантуру та докторантуру. Заступник директора з наукової роботи Комаров І.В.

3. Поточні справи

5-12-2012

1. Про підготовку кандидатів та докторів наук в інституті. Заступник директора з наукової роботи Комаров І.В.

2. Кадрові питання. Про надання рекомендації професору кафедри математики, теоретичної фізики та комп’ютерних технологій Колежуку Олексію Костянтиновичу щодо укладання контракту на посаду професора кафедри математики, теоретичної фізики та комп’ютерних технологій ІВТ на наступний термін Заступник директора з навчальної роботи Ільченко В.В.

7-11-2012

1.Підсумки прийому до аспірантури і докторантури. Прикріплення пошукачів до кафедр.Заступник директора з наукової роботи

2. Затвердження навчального плану спеціалізації високі технології в освіті. Сусь Б.Б.,Лисоченко С.В.

3. Про забезпечення навчального процесу навчально-методичною літературою. Нипорко О.Ю.

4. Затвердження тем дисертаційних робіт та індивідуальних планів аспірантів першого року навчання.Зав. кафедрами

5. Про стан техніки безпеки в інституті.Заступник директора з науково-педагогічної роботи

6. Поточні справи

3-10-2012

1.Затвердження керівників наукової роботи студентів. Про місця виконання самостійної та наукової роботи студентівЗаступник директора з наукової роботи Комаров І.В., Опилат В.Я.

2. Затвердження атестації аспірантів. Затвердження індивідуальних планів докторантів І року навчання. Завідуючі кафедрами

3.Затвердження плану роботи комісії з профорієнтаційної роботи на новий навчальний рік.Голова профорієнтаційної комісії.

4.Затвердження додаткових програм іспитів для аспірантів. Заступник директора з наукової роботи Комаров

12-09-2012

1.Інформація про прийом студентів на перший курс. Заступник директора з навчальної роботи

2.Затвердження плану роботи Вченої ради інституту на новий навчальний рік. Вчений секретар

3.Про початок першого семестру навчального року. Завідуючі кафедрами

4. Звіт про лабораторні практикуми на кафедрі молекулярної біології, біотехнології та біофізики Зав.кафедрою

5. Поточні справи

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov