Новини за всі роки : Захист дисертаційної роботи

26-09-2011

Вітаємо Манілова Антона з успішним захистом дисертаційної роботи "Фізико-хімічні властивості гетероструктур Pd / пористий Si при взаємодії з воднем"/ Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Скришевський Валерій Антонович.

20-07-2011

  Вітаємо аспіранта А.А.Цихоню (науковий керівник - проф. В.З.Лозовський) з успішним захистом кандидатської дисертації      "Вплив  ефектів ближнього поля на оптичні властивості  наносистем" !

15-02-2011

В ауд. 500 фізичного факультету на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.001.08 Київського національного унiвеpситету iменi Тараса Шевченка вiдбудеться прилюдний захист дисертації

БРОВАРЕЦЬ Ольги Олександрівни

"ФІЗИКО-ХІМІЧНА ПРИРОДА СПОНТАННИХ ТА ІНДУКОВАНИХ МУТАГЕНАМИ ТРАНЗИЦІЙ І ТРАНСВЕРСІЙ",

представленої на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика (фізико-математичні науки).

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov