Новини за всі роки : Попередній захист дисертаційної роботи

11-03-2013
Представлення дисертаційної роботи Карлаш Анни Юріївни  на здобуття ступеня к.ф.м.н. зі спеціальності фізика напівпровідників і діелектриків 01.04.10 на розширеному засіданні кафедри нанофізики конденсованих середовищ.
 Назва дисертаційної роботи "Фотолюмінесцентні властивості композитів на основі нанокремнію з аерогелем кремнезему та поруватого наноструктурованого оксигідроксиду алюмінію"
 
Керівник роботи:  д.ф.-м.н., проф. Скришевський В.А.
11-03-2013

Запрошуємо Вас на семінар Інституту високих технологій Київського національного університету ім. Т. Шевченка, що відбудеться в середу, 13 березня 2013 року, о 14:30, у приміщенні Інституту післядипломної освіти КНУ (м.Київ, вул. Васильківська 36), в аудиторії 81. Доповідач: Володимир П'ятниця, аспірант кафедри МТФКТ Доповідь«Оптичні та електрофізичні властивості систем наночастинок різної форми та розмірів», за матеріалами дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук за спеціальністю 01.04.10 - фізика напівпровідників та діелектриків

29-01-2013

Відбулося спільне засідання кафедри фізики конденсованих середовищ та кафедри математики, теоретичної фізики та комп'ютерних технологій. Порядок денний: Доповідь по матеріалам дисертації. 

Назва дисертаційної роботи на здобуття ступеня к.ф.м.н. зі спеціальності фізика напівпровідників і діелектриків"Електролюмінесценція та захоплення заряду в структурах SiO2-Si  з нанокластерами рідкисноземельних елементів та елементів  IV групи"

Доповідач: м.н.с. ІФН НАНУ Тягульського Станіслава Ігоровича

28-03-2012

ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ ДОКТОРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ Ільченко Володимир Васильович ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ НАНОГЕТЕРОСТРУКТУР З ШАРАМИ КВАНТОВИХ ТОЧОК ТА КВАНТОВИХ ЯМ Спеціальність: 01.04.10 – „Фізика напівпровідників і діелектриків” Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Науковий консультант: доктор фіз.-мат. наук,професор Третяк Олег Васильович

28-09-2011

Попередній захист кандидатської дисертації: "Еліпсометрія напівпровідникових планарних нано-структур з урахуванням ефектів ближнього поля". Доповідач - Тетяна Мішакова. Науковий керівник - професор Лозовський В.З.

8-12-2010

Відбулося спільне засідання кафедр інституту високих технологій,де було представлено передзахист дисертаціїї "Фізико-хімічні механізми спонтанних та індукованих мутогенами транзицій і трансверсій" аспірантки кафедри молекулярної біології, біотехнології та біофізики Броварець Ольги Олександрівни.

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov