Перелік навчальних курсів

ЛЕКЦІЇ

Семестр Лекційний курс Лектор Робоча програма
1 1 Інтелектуальна власність

Кохановська О. В., д. ю. н.

Шишка Р. Б., д. ю. н.

2 2 Біоінформатика

Нипорко О. Ю., к. біол. н., доцент

3 4 Відновлювальні джерела енергії

Скришевський В. А., д. ф.-м. н., професор

4 1 Вибрані розділи вищої математики та інформаційних технологій

Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор

Вишивана І.Г., к. ф.-м. н., доцент

Стрільчук Г.М., к. ф.-м. н.

5 1 Вибрані розділи загальної біології та цитології (для фізиків)

Нипорко О. Ю., к. біол. н., доцент

6 1 Вибрані розділи загальної та квантової фізики для хіміків/біологів

Колежук О. К., д. ф.-м. н., професор

Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор

7 1 Вибрані розділи неорганічної та органічної хімії (цикл підготовки для біологів)

Гавриленко К. В., к. х. н.

Гринь С. В., M.Sc., асистент

8 1 Вибрані розділи неорганічної та органічної хімії (цикл підготовки для фізиків)

Комаров І. В., д. хім. н., професор

Гавриленко К. С., к. хім. н.

9 2 Деградація та надійність

Шкавро А. Г., к. ф.-м. н., доцент

10 3 Дифракційні методи структурного аналізу

Шиванюк О. М., д. хім н., професор

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov