Сектор комп’ютерних технологій в освіті

Сектор “комп’ютерних технологій в освіті” входить до складу НДЛ “Методів досліджень властивостей матеріалів та структур на їх основі”.

Основним напряком дослідницької роботи є створення онлайнових навчальні програми, засновані на комп'ютерному моделюванні та імітації фізичних процесів і явищ можуть значно підвищити ефективність самостійної роботи студента.

Традиційно педагогічна наука грунтується на припущенні, що викладачі мають навчати студентів за відповідними програмами та стратегіями навчання. Проте, студенти, при пасивному спостереженні демонстрацій чи експериментів, як правило запам'ятовують чужі знання. Останні дослідження показують, що студенти можуть вчитися краще при використані методик орієнтованих на активну самостійну роботу студентів.

Значну кількість експериментів можна виконати за допомогою використання віртуальних стимуляторів та дистанційних лабораторних робіт. Традиційні ілюстрації в паперових підручниках не завжди відтворюють складні процеси, тому більшість студентів мають труднощі в розумінні фізики.

Комп'ютерне моделювання надає можливість спростити і візуалізувати ці процеси, заохотити студентів до вивчення. Ще одним важливим моментом при вивченні фізики є виконання лабораторних робіт. Студент може виконати лабораторні експерименти незалежно, а потім представити результати на розгляд інструктора. Проте, спосіб подачі лабораторної діяльності в Інтернеті, студентів проблема ще не вирішена.

Віртуальний підхід дозволяє учням вчитися дистанційно зі зручним розташуванням і використовувати свій час більш ефективно. Це також допомагає заощадити кошти, оскільки студенти можуть використовувати комп'ютерне моделювання замість дорогого лабораторного устаткування, створювати власні віртуальні експерименти для перевірки своєї гіпотези і робити висновки самостійно. Це робить значний внесок до загального та концептуальне розуміння поняття фізики, так як він вміщує значно більше лабораторних експериментів, ніж в традиційному середовищі.

До проектів сектора входять:

  • розробка та впровадження сучасних технологій комп’ютерної підтримки навчального процесу.
  • Інформаційне наповнення, систем управління навчанням;
  • Створення електронних підручників, демонстрацій, електронних лабораторних робіт та їх симуляторів, баз даних, методів тестування, спрямованих на аналіз результатів навчального процесу, використання діяльнісного підходу при вивченні інженерних та технічних дисциплін;
  • Розробка електронних курсів для самостійного вивчення Розробка дослідницьких проектів для навчання в групі розробка та впровадження технологій дистанційного навчання

Приклади робіт сектора:

 

Презентація: Комп’ютерні засоби підтримки навчального процесу

Віртуальна лабораторна робота: "Воль-фарадна характеристика діода Шоткі"

Віртуальна лабораторна робота: Вимірювання часу життя нерівноважних носіїв заряду методом модуляції провідності

Інтерактивні демонстрцації:

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov