Доповідь по матеріалам дисертації

29-01-2013

Відбулося спільне засідання кафедри фізики конденсованих середовищ та кафедри математики, теоретичної фізики та комп'ютерних технологій. Порядок денний: Доповідь по матеріалам дисертації. 

Назва дисертаційної роботи на здобуття ступеня к.ф.м.н. зі спеціальності фізика напівпровідників і діелектриків"Електролюмінесценція та захоплення заряду в структурах SiO2-Si  з нанокластерами рідкисноземельних елементів та елементів  IV групи"

Доповідач: м.н.с. ІФН НАНУ Тягульського Станіслава Ігоровича

Керівник роботи: головний науковий співробітник ІФН НАНУ, проф., д.ф.-м.н. Назаров О.М.

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov