ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ ДОКТОРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ

28-03-2012

ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ ДОКТОРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ Ільченко Володимир Васильович ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ НАНОГЕТЕРОСТРУКТУР З ШАРАМИ КВАНТОВИХ ТОЧОК ТА КВАНТОВИХ ЯМ Спеціальність: 01.04.10 – „Фізика напівпровідників і діелектриків” Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Науковий консультант: доктор фіз.-мат. наук,професор Третяк Олег Васильович

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov