Представлення дисертаційної роботи Карлаш Анни Юріївни

11-03-2013
Представлення дисертаційної роботи Карлаш Анни Юріївни  на здобуття ступеня к.ф.м.н. зі спеціальності фізика напівпровідників і діелектриків 01.04.10 на розширеному засіданні кафедри нанофізики конденсованих середовищ.
 Назва дисертаційної роботи "Фотолюмінесцентні властивості композитів на основі нанокремнію з аерогелем кремнезему та поруватого наноструктурованого оксигідроксиду алюмінію"
 
Керівник роботи:  д.ф.-м.н., проф. Скришевський В.А.
Рецензент к.ф.-м.н., доц.. Шкавро А.Г.
 
Місце і дата : 14-30, вівторок, 12 березня, 38 ауд. Глушкова 4г (копус радіофізичного факультету)

 

 

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov