Інформація для абітурієнтів : програма з хімії

Іспит з хімії має за мету з'ясувати загальний рівень знань студента. Приклади можливих тем наведені нижче:

 • Періодичний закон та його зв'язок з будовою атома
 • Основні типи хімічного зв'язку та його характеристики
 • Оксиди, кислоти, основи, амфотерні гідроксиди, солі, координаційні сполуки
 • Розрахунки за хімічними рівняннями: кількість речовини, закон стехіометричних відношень
 • Особливості будови сполук вуглецю, їх унікальність
 • Явище ароматичності
 • Нейтральні, заряджені органічні сполуки, карбкатіони та карбаніони, вільні радикали, карбени
 • Стереоізомерія. Поняття про хіральність
 • Хімія водню
 • Метали - літій, натрій, магній, алюміній
 • Хімія неорганічних сполук вуглецю
 • Хімія кремнію
 • Галогени. Інертні гази
 • Хімія сполук підгрупи заліза
 • Платинові метали, срібло, золото, їх сполуки
 • Ентальпія та тепловий ефект хімічної реакції. Закон Геса
 • Критерії самочинного перебігу процесів
 • Хімічна рівновага та константа хімічної рівноваги. Принцип Ле-Шател'є
 • Константа швидкості хімічної реакції та її залежність від температури. Енергія активації
 • Поняття про механізми хімічних реакцій
 • Гомо- та гетерогенний каталіз
 • Окисно-відновні реакції
 • Кислотно-основні рівноваги в розчинах
 • Хімічний зв'язок в координаційних сполуках
 • Вуглеводні (алкани, алкени, алкіни, циклічні вуглеводні, ароматичні вуглеводні)
 • Функціоналізовані органічні сполуки - галогенпохідні вуглеводнів, спирти, феноли, аміни, нітросполуки
 • Карбонільні сполуки, карбонові кислоти та їх похідні
 • Основні природні сполуки: вуглеводи, ліпіди, амінокислоти, білки, нуклеїнові кислоти
 • Реакції єнолятів з утворенням С-С зв'язку (конденсації Кляйзена, альдольна, складноефірна, реакція Кневенагеля)
 • Реакції карбонільних сполук з металорганічними реагентами
 • Рекція кон'югованого приєднання (Міхаеля)
 • Реакція Віттіга
 • Електроциклічні реакції
 • Реакції нуклеофільного заміщення при тетрагональному і тригональному атомі вуглецю, механізми
 • Реакції електрофільного заміщення в ароматичних сполуках, механізм
 • Реакції приєднання до кратних зв'язків
 • Відновлення альдегідів і кетонів
 • Відщеплення з утворенням кратних зв'язків
 • Радикальні реакції приєднання, заміщення
 • Схеми одержання основних практично важливих полімерів
 • Утворення ліофільних і ліофобних дисперсних систем, їх стабільність

 

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov