Теми дипломних робіт, що пропонуються студентам ІВТ

Статус Тема дипломної роботи Науковий керівник
1 Активна Автоматизація наукових досліджень Лисоченко С. В., к. ф.-м. н., с. н. с.
2 Активна Автофільтрація кремнієвих наночастинок та спостереження розмірного квантування у пористих мембранах Скришевський В. А., д. ф.-м. н., професор
3 Активна Взаємодія водню з нанокомпозитами для задач сенсорики та водневої енергетики Манілов А. І., к. ф.-м. н., м. н. с.
4 Активна Вивчення впливу наночастинок на характеристики електрохімічних біосенсорів Солдаткін О. П., д. біол. н., професор
5 Активна Вивчення просторової структури та конформаційної рухливості цитокіна ЕМАР ІІ методами мультивимірної ЯМР-спектроскопії Корнелюк О. І., д. біол. н., професор
6 Активна Вплив кривизни на нелінійну динаміку наномагнетиків Шека Д. Д., д. ф.-м. н., професор
7 Активна Гібридні сонячні елементи з використанням наноматеріалів Скришевський В. А., д. ф.-м. н., професор
8 Активна Дизайн та синтез будівельних блоків для супрамолекулярних комплексів – нанокапсул Шиванюк О. М., д. хім. н., професор
9 Активна Дослідження властивостей GaAs польових транзисторів (field-electric transistors) з шарами InAs квантових точок в підзатворній області з метою створення нових функціональних електронних приладів Ільченко В. В., к. ф.-м. н., доцент
10 Активна Дослідження електричних властивостей напівпровідникових ноногетероструктур SiO2/Si-nс-/SiO2/Si з метою створення пристроїв нанопам’яті Ільченко В. В., к. ф.-м. н., доцент
11 Активна Дослідження конформаційної рухливості тирозил-тРНК синтетази та формування метастабільних α-спіральних елементів методами молекулярної динаміки Корнелюк О. І., д. біол. н., професор
12 Активна Дослідження органічних напівпровідників світловипромінювальних структур на їх основі Науковий керівники Шкавро А. Г., к. ф.-м. н., доцент
13 Активна Дослідження переносу вільних носіїв заряду в тонких шарах напівпровідникових структур отриманих методом імплантації легких іонів інертних газів науковий керівник Лисоченко С. В., к. ф.-м. н., с. н. с.
14 Активна Дослідження полімерних та діелектричних плівок з напівпровідниковими наночастинками Скришевський В. А., д. ф.-м. н., професор
15 Активна Дослідження світловипромінюючих напівпровідникових органічних структур на основі барвників і полімерів Іщенко О. О., д. ф.-м. н., професор
16 Активна Дослідження термоакустичного та фотоакустичного ефекту в структурах з нанопористим кремнієм Гаврильченко І. В., к. ф.-м. н., асистент
17 Активна Дослідження фізико-хімічної природи спонтанних точкових мутацій ДНК методами квантової хімії Говорун Д. М., д. б. н., професор
18 Активна Дослідження фотоелектричних властивостей гібридних сонячних елементів на основі кремнієвого p-n переходу Козинець О. В., к. ф.-м. н., наук. співр.
19 Активна Елементарні фізико-хімічні механізми точкових мутацій ДНК, індукованих аналогами нуклеотидних основ: квантово-хімічне дослідження Говорун Д. М., д. б. н., професор
20 Активна Ефекти ближнього поля в системах нанофізики Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov